Privacyverklaring

Privacyverklaring Jeha de Vloerenconcurrent

Jeha de Vloerenconcurrent V.O.F. is een detailhandel in woningstoffering en bedden.

Wij verkopen en leveren tapijt, vinyl, vloeren, gordijnen, raamdecoraties, binnenzonwering en leveren deze producten indien gewenst volledig gemonteerd bij de klant thuis.

Om deze producten en diensten bij u kunnen leveren, leggen wij uw contactgegevens vast. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij de persoonsgegevens maximaal zeven jaren bewaren. Na zeven jaren worden de papieren en digitale gegevens vernietigd.
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Mail:          info@jehavloeren.nl
Adres:      Coevorderweg-Noord 22, 7776 BW Slagharen

BTW-nr.          8132,39.710.B01
Kvk Meppel   04068053